Bezpieczna witryna – bierz przykład z manekina!

Projekt „BEZPIECZNA WITRYNA – BIERZ PRZYKŁAD Z MANEKINA” ma na celu promocję noszenia masek przez klientów w centrach handlowych i w przestrzeni publicznej oraz ponowne wzmocnienie informacji o zasadach sanitarnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19. Centra handlowe od początku pandemii restrykcyjnie przestrzegają zasady DDM – nawołują do zachowania dystansu, stosowania dezynfekcji i noszenia maseczek.

Powodem podjęcia wspólnych działań branży pod patronatem Ministra Zdrowia jest wyraźne zmniejszenie liczby osób używających maseczek na terenach obiektów handlowych, w środkach transportu i innych publicznych miejscach, pomimo oficjalnych zasad obowiązujących w kraju. Jest to kolejne działanie podjęte przez branżę w celu przeciwdziałania pandemii, jej konsekwencjom społecznym i gospodarczym.

Więcej szczegółów dot. akcji: Bezpieczna witryna