Główny sztab kryzysowy:

Prezydent Miasta Gliwice powołał zespół zadaniowy do spraw zabezpieczenia potrzeb uchodźców przebywających na terenie miasta Gliwice. Członkowie zespołu odpowiadają za organizację i koordynację działań miasta w związku z potrzebami obywateli Ukrainy, którzy trafiają do Gliwic w wyniku prowadzonych na terytorium ich kraju działań zbrojnych.

Za wszelkie działania odpowiada: Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Jagiellońska 21
44-100 Gliwice
tel: 32 238 24 55 / 734 150 808
http://gods.gliwice.pl
gbo@gods.gliwice.pl
FB: Gliwicki Budżet Obywatelski

Platformą komunikacyjną została DecydujMy Razem – Gliwicka Platforma Partycypacyjna.

 

Wiadomości mailowe zawierające informację o deklarowanej pomocy wraz danymi kontaktowymi prosimy przesyłać na adres: bo@gods.gliwice.pl

Inicjatywy pomocowe w mieście:

 

1. Centrum Pomocy „Gliwice z Ukrainą

Zbiórka (ogólny): +48 579 909 061
Zbiórka – podmioty biznesowe i grupy zorganizowane:
 +48 574 312 504
Deklaracja transportu: +48 799 840 206
Zgłoszenia wolontariuszy: +48 796 810 015
Deklarowanie mieszkań: +48 607 041 189

Adres zbiórki: Ul. Barlickiego 3, Gliwice
Centrum Inicjatyw Społecznych CIS Gliwice

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach
Organizacja grup wsparcia dla dzieci i młodzieży narodowości ukraińskiej (tel.: 32 231 05 69): www.facebook.com/PoradniaGliwice

3. Caritas Diecezji Gliwickiej
Zbiórka leków, nowych koców, śpiworów kołder (tel.: 32 230 78 70, tel. kom.: 667 445 774). Miejsce: ul. Ziemowita 2, w godz. od 8.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku. caritas-gliwice.pl

4. Fundacja Pomagam.pl
Zbiórka Solidarni z Ukrainą, wpłacać można na stronie: pomagam.pl/solidarnizukraina
Koordynatorem działań jest Centrum Ratownictwa Gliwice (crg.gliwice.pl, e-mail: crg@crg.gliwice.eu).

Akcje pomocowe centrum i najemców:

Oferty pracy w centrum:

Adopcje zwierząt:

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gliwicach

44-100 Gliwice-Sośnica ul. Wschodnia 56

Telefon biuro: 519 743 556

Telefon interwencyjny: 513 127 426