Bezpieczne zakupy

Dbając o Wasz komfort i bezpieczeństwo wprowadziliśmy szereg działań, które zapewnią Wam nie tylko ochronę zdrowia, ale i dobrą atmosferę podczas zakupów.

Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa i dbajmy o siebie nawzajem.

 

Od 1 grudnia 2021 w Parku Handlowym Arena obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa:

1. W placówkach handlowych obowiązują nowe limity osób:

  • 1 osoba na 15 m2

2. Przypominamy, że nie ulegają zmianie podstawowe przepisy bezpieczeństwa – na terenie parku handlowego obowiązuje zasłanianie ust i nosa, zachowanie odpowiedniego dystansu, dezynfekcja rąk oraz niegrupowanie się.

Zapraszamy!

PORUSZANIE SIĘ W CENTRUM

  1. Podczas wizyty w centrum obowiązuje zasłanianie nosa i usta, zgodnie z przyjętymi zasadami ogólnymi.
  2. Podczas wizyty w centrum należy zachować 2 metra odległości od siebie. Dotyczy to zarówno poruszania się po centrum, jak i wizyt w sklepach.
  3. Prosimy o niegrupowanie się.
  4. W częściach wspólnych znajdziecie Państwo dozowniki z płynem dezynfekującym. Zachęcamy do jak najczęstszego z nich korzystania.
  5. W centrum umieszczone są oznaczenia oraz plakaty informacyjne. Prosimy o bezwzględne stosowanie się do informacji w nich zawartych.
  6. W centrum nie będzie działała szatnia.
  7. W toaletach może przebywać ograniczona liczba osób – połowa w stosunku do liczby znajdujących się kabin. W przypadku przekroczenia limitu, prosimy o oczekiwanie przed wejściem do toalety, z zachowaniem 2-metrowego dystansu od siebie.
  8. W toaletach znajdują się instrukcje mycia rąk, zakładania i zdejmowania maseczek oraz zdejmowania rękawiczek. Prosimy o zapoznanie i zastosowanie się do instrukcji.

PARKOWANIE

  1. Zaleca się parkowanie na co drugim miejscu. W przypadku braku miejsc, prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdów.

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Dziękujemy.